Заштитник грађана покренуо поступак контроле рада Дома “Дринка Павловић“ и Министарства за рад

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија о паду малолетног детeта са зграде социјалне установе за смештај деце и омладине без родитељског старања, поступак контроле законитости и правилности рада Дома "Дринка Павловић“ у Београду и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

Од Дома "Дринка Павловић" Заштитник грађана тражи да у року од 15 дана достави детаљне информације о свим чињеницама и околностима тог догађаја, о до сада предузетим активностима у циљу утврђивања евентуалне одговорности запослених за незгоду, као и копију целокупне документације, наведено је на сајту омбудсмана.

Како се наводи, Министарство за рад, такође, у року од 15 дана треба да достави Заштитнику грађана изјашњење и копију релевантне документације о свим до сада предузетим активностима у циљу утврђивања чињеница и околности у вези са тим случајем и евентуалне одговорности запослених Дома за децу и омладину „Дринка Павловић" из Београда.