Пријава против чланова ДВТ због сумње на сукоб интереса

Удружење судија и тужилаца Србије поднело је Агенцији за борбу против корупције пријаву против четири изборна члана Државног већа тужилаца, истовремено и чланова Удружења тужилаца и заменика тужилаца Србије.

Пријавом тражи да Агенција утврди да ли су пријављени били у сукобу интереса приликом одлучивања у случају Основног јавног тужилаштва у Параћину Марине Макариев, која је такође члан њиховог Удружења.

Уколико утврди сукоб интереса у конкретном случају, УСТ предлаже Агенцији да пријављенима изрекне меру "јавно објављивање препоруке за разрешење".

Удружење судија и тужилаца у саопштењу подсећа да је Дисциплинска комисија ДВТ изрекла Макариевој забрану напредовања од две године, због неправилности и пропуста у раду, односно мањка у буџету тужилаштва од око три милиона динара током 2016. и 2017. године.

Након тога је ДВТ, одлучујући по њеној жалби, преиначио дисциплинску санкцију и ублажио је на јавну опомену, а у доношењу ове одлуке су учествовали пријављени изборни чланови ДВТ који су истовремено и чланови УТС, као и тужитељка из Параћина.

Због тога, Удружење судија и тужилаца тражи од Агенција да утврди да ли су поменути чланови ДВТ били дужни да пре одлучивања консултују Агенцију у вези евентуалног постојања сукоба интереса или да се у конкреном случају изузму из поступка одлучивања.

Позвало је Агенцију за борбу против корупције да поступи по пријави са нарочитом хитношћу, имајући у виду значај ДВТ за несметано функционисање тужилачке организације и правосуђа у целости.

број коментара 0 Пошаљи коментар