Позив за доделу награда градовима и општинама за развој приступачности

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и Сталном конференцијом градова и општина, објавио је јавни позив за доделу награда градовима и општинама Србије који су у 2017. највише допринели развоју свих видова приступачности на својој територији.

Заштитник грађана саопштава да на тај начин жели да промовише примере добре праксе на локалном нивоу и да оствари бољу сарадњу са градовима и општинама у Србији како би утврдио стање приступачности и узрока због којих се, у пуној мери, не примењују прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању или комуникацији.

Области у оквиру којих се додељује награда за коју градови и општине могу да се пријаве су институционална подршка унапређењу приступачности, активности и иницијативе правовременог планирања и уклањања архитектонских баријера и активности и иницијативе уклањања информационо-комуникационих баријера, пише у саопштењу.

Пријаве ће оцењивати конкурсна комисија која ће сачинити листу градова и општина за ужи избор, након чега ће посетити градове и општине, како би непосредним увидом у спроведене пројекте, донела Одлуку о добитнику.

Рок за слање пријава је 30. март 2018. године.

Одлука ће бити објављена на званичним интернет страницама 23. априла, а додела награда ће бити организована 27. априла 2018. године.

број коментара 0 Пошаљи коментар