У Србији највеће разлике између богатих и сиромашних

Нови извештај европског статистичког завода "Еуростат" показао је да У Србији 20 одсто најбогатијих има на располагању девет пута више новца од 20 одсто најсиромашнијих, и по том показатељу неједнакост у Србији израженија је него у било којој чланици ЕУ где је тај однос 5,2 пута.

Од земаља обухваћених извештајем, Србија има највећу неједнакост по расположивом приходу, односно приходу умањеном за порезе и слична давања, који се може трошити или штедети, а следи Турска са разликом од 8,7 пута, док је у ЕУ ситуација најнеповољнија у Румунији где је овај однос 8,3.

Извесна разлика у примањима сматра се позитивном, као подстицај за рад, иновације и усавршавање, али се велики распон повезује и са сиромаштвом, социјалном искљученошћу, и криминалом, наводи се у извештају Еуростата који се базира на подацима из 2015. године.

Најмање разлике у ЕУ бележе се у Словачкој и Чешкој – 3,5, док је разлика испод четири и у Финској, Словенији, Шведшкој, Холандији и Белгији.

Аустрија, Немачка, Мађарска, Пољска и још неке земље спадају у привреде са разликом у примањима између четири и пет, Италија и Португалија су у групи земаља са разликом до шест, док су разлике веће у балтичким земљама, Шпанији, Грчкој, Бугарској Румунији.

Србија спада у мањину земаља у којима старији од 65 имају нешто веће приходе од млађих, са односом око 1,1, а ово је случај у шест земаља ЕУ – Луксембургу, Грчкој, Француској, Шпанији, Мађарској и Румунији, док у ЕУ у просеку старији имају приходе на нивоу 93 одсто осталог становништва.

Ситуација је по овом показатељу најнеповољнија у Естонији, Летонији, Бугарској, Литванији, а следе Малта, Данска, Шведска и Белгија, где старији имају испод 80 одсто прихода остатка становнишва, а у извештају се напомиње се да би тај низак однос могао да буде одраз висине пензија.

Србија је такође међу земљама у којима је највиши ризик од сиромаштва, мерен уделом људи који имају примања испод 60 одсто средњих примања у земљи (медијане).

По овом показатељу, најнеповољнија ситуација је у Румунији – 38,2 одсто и Шпанији, док су изнад европског просека од 25 одсто још и Грчка, Бугарска, Италија, Португалија, а најмањи ризик од сиромаштва је у Финској (13,2 одсто), Француској (15,7 одсто), док је у Немачкој око 22 одсто.

Према једном другом извештају Еуростата, Србија је при самом дну у Европи и по нето средњем приходу пунолетног становништва, са годишњим приходом од 2.591 евра, од чега нижи приход има само Румунија – 2.410, док је европски просек 16.580 евра.

број коментара 0 Пошаљи коментар