Читај ми!

О чему ће се, заправо, гласати 16. jaнуара на референдуму

Измене Устава о којима ће се грађани Србије изјашњавати на референдуму 16. јануара тичу се правосуђа - избора судија и тужилаца, које треба да омогуће независност судства.

Вечерас усвојени Акт о промени Устава Републике Србије тиче се правосуђа - судије више неће бити биране у Народној скупштини, већ ће то увек чинити Високи савет судства.

То значи да у избору судија више не учествују министар правде, председник Скупштинског Одбора за правосуђе, али ни председник Врховног касационог суда, који ће се звати као некад - Врховни суд.

Високи савет судства чиниће 11 чланова - шест судија које бирају судије, четири истакнута правника које бира Народна скупштина и председник Врховног суда. 

Укида се пробни мандат судија на три године, што је сматрано једним од највећих недостатака важећег Устава.

Kада је реч о јавном тужилаштву, две су промене: неће више бити заменика јавних тужилаца. Неће ни, као до сада, јавне тужиоце бирати Скупштина на предлог Владе већ ће то чинити Високи савет тужилаца.

Високи савет тужилаштва убудуће ће имати 11 чланова, пет из реда јавних тужилаца, четворо бира Скупштина на предлог Одбора двотрећинском већином. Чланови по положају биће министар и врховни јавни тужилац.

Венецијанска комисија дала је позитивно мишљење на ове уставне амандмане, наводећи да су у складу са европским стандардима.

Министарка правде Маја Поповић рекла је на данашњој седници да су промене Устава у области правосуђа услов за даљу реформу правног система, која ће, између осталог, омогућити боље оцене и напредак Србије у процесу евроинтеграције.

Иначе, утврђено је референдумско питање које ће гласити "Да ли сте за потврђивање акта о промени Устава Републике Србије?" Грађани ће у јануару одговарати са уобичајеним - "ДА" или "НЕ".