Читај ми!

Усвојене измене и допуне Закона о експропријацији

Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о експропријацији којима се утврђује да предмет експропријације могу да буду непокретности у свим облицима својине, као и да су сви поступци који се воде у складу са овим Законом хитни, имајући у виду да се покрећу и воде у јавном интересу.

За измене и допуне Закона о експропријацији гласало је 159 посланика.

Непокретности у приватној, задружној или јавној својини се могу експроприсати или се својина на њима може ограничити само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне, наводи се у Закону.

Законом су одређени краћи рокови за поступање органа управе у циљу бржег и ефикаснијег спровођења поступка експропријације.

Законом је утврђена обавеза корисника експропријације да, пре рушења зграде, обезбеди закупцу стана у друштвеној или државној својини, односно јавној својини на неодређено време, односно носиоцу станарског права у експроприсаној стамбеној згради или стану као посебном делу зграде, коришћење другог одговарајућег стана у јавној својини са правима закупца на неодређено време.

Уводи се еАграр

Скупштина Србије усвојила је и измене и допуне Закона о пољопривреди и руралном развоју, којим се та област усклађује са европском регулативом и уводи еАграр - ново софтверско решење Управе за аграрна плаћања, које ће омогућити ефикасније вођење Регистра пољопривредних газдинстава.

Ново софтверско решење омогућиће и ефикасније управљање исплатама подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Њега чини електронски портал, преко којег ће пољопривредници приступати подацима о свом газдинству.

Биће им омогућено подношење електронских захтева за упис у Регистар пољопривредних газдинстава, измена података, обнова регистрације и брисање из Регистра, као и увезивање система са свим релевантним јавним евиденцијама и аутоматско преузимање потребних података. 

Усвојени финансијски закони

Посланици Скупштине Србије усвојили су сет закона из области финансија, међу којима су измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана, којима је предвиђено фискално растерећење зарада.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић рекао је раније да је изменама и допунама овог Закона прописано повећање неопорезивог дела зараде са 18.300 на 19.300 динара.

Смањена је и стопа доприноса за ПИО на терет послодавца за 0,5 одсто.

Посланици су усвојили и измене и допуну Закона о буџетском систему, које су, како је рекао Недимовић, неопходне због најављеног повећања плата у јавном сектору, које је предвиђено буџетом за 2022. годину.

Изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање предвиђено је умањење стопе доприноса за пензијско-инвалидско осигурање са 25,5 на 25 одсто, када су у питању приходи по основу рада.

Посланици су усвојили и допуне Закона о порезу на добит правних лица, чији је циљ подстицање примене иновација и стварање сопствених производа и услуга уз помоћ интелектуалне својине у домаћем власништву.

Усвојене су и измене Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, којима је прописано да се за возила од пет до 20 година старости, која имају више од 2.000 кубика, плаћа нижи порез приликом регистрације. 

11 чланова Националног савета за културу

Парламент је усвојио Предлог о именовању 11 чланова Националног савета за културу, као и свих 14 предлога закона о изменама и допунама закона који су данас били пред посланицима.

Посланици су усвојили Предлог да чланове тог важног стручног и саветодавног тела чине Зоран Вапа кога је прдложио Републички завод за заштиту споменика културе, Жељко Марковић (Државни архив Србије), Горан Васић (Народни музеј), Владимир Пиштало (Народна библиотека Србије), Небојша Кундачина (Народно позориште), Невена Даковић (Југословенска кинотека), Иван Јевтић (САНУ), Злата Бојовић (САНУ), Исидора Бјелаковић (Матица српска), Андраш Урбан и Сузана Кујунџић Остојић са листе националних савета националних мањина.