Читај ми!

Венецијанска комисија: Ревидирани нацрт уставних амандмана испуњава већину кључних препорука

Ревидирани нацрт уставних амандмана о правосуђу у Србији испуњава "већину кључних препорука", оценила је Венецијанска комисија и поручила да је њихова "пуна и брза имплементација кључна".

Тело стручњака за уставно право Савета Европе у новом хитном мишљењу о ревидираном нацрту уставних амандмана у Србији, констатује да "треба поздравити" чињеницу да је испуњена већина кључних препорука из октобарског мишљења, а пре свега она о саставу Високог савета судства.

"Ревидирани уставни амандмани, ако буду усвојени, имају потенцијал да донесу значајне позитивне промене у српском правосуђу, али много ће зависити од њихове примене. Садашња уставна реформа је неопходан и важан први корак у процесу, али не представља завршетак овог процеса. Законске измене неопходне за пуну имплементацију уставних амандмана требало би да буду припремљене по хитном поступку", наглашава Венецијанска комисија.

Додаје се да није поштована препорука о механизму против застоја у процесу избора чланова Високог савета судства, а да је препорука о саставу Високог савета тужилаца само делимично поштована.

У Венецијанској комисији наглашавају да за препоруке које нису поштоване постоји простор да се спроведу кроз законске измене.

У мишљењу се посебно истиче да нови Високи савет судства и нови Високи савет тужилаца не би требало да се формирају све док се не усвоје релевантни органски закони који утврђују неопходне услове за (не)подобности кандидата.

Венецијанска комисија понавља важност инклузивних консултација са опозицијом, цивилним друштвом, и инститира на транспарентности, с обзиром на уставни референдум коме треба да претходи објективна кампања информисања јавности.