Читај ми!

Влада Србије усвојила низ уредби о ковиду

Влада Србије усвојила је данас Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против ковида 19.

Уредбом су обухваћени производи неопходни за борбу против ковида 19, лекови и терапијска средства, укључујући вакцине, полупроизвод и активни фармацеутски састојци и сировине, медицинска средства, болничка и медицинска опрема – укључујући респираторе, заштитну одећу, заштитну опрему и дијагностичка средства, као и неопходне сировине, дезинфекциона средства и полупроизводе, те хемијске сировине потребне за њихову производњу, саопштила је Влада.

Влада је усвојила и Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање којом су прописани услови и критеријуми под којим учесници на тржишту који се налазе у тешкоћама могу да добију државну помоћ, при чему је неопходно да ураде одговарајуће промене у начину пословања, под условом да помоћ омогућава дугорочну одрживост учесника на тржишту.

Усвојена је и Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи којом се прописују критеријуми и услови усклађености које мора да поседује правни основ за доделу државне помоћи, а односи се на мала и средња предузећа, финансирање ризичних улагања, помоћи новооснованим учесницима на тржишту, за алтернативне трговинске платформе специјализоване за та предузећа и за трошкове анализирања.

Влада је усвојила и Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу, која се односи на делатности музеја, архива, библиотека, уметничких и културних центара или простора, позоришта, биоскопа, оперских и концертних дворана и друге сличне уметничке и културне инфраструктуре, организација, завода, установа и институција у области културе.

Тим актом обухваћена су целокупна непокретна и покретна материјална добра и природно наслеђе повезано с културним наслеђем, уметничка или културна догађања и извођења, фестивали, изложбе и остале сличне културне делатности, а Уредба се односи и на делатност писања, издаваштва, продукције, дистрибуције, дигитализације, као и
објављивање музичких и књижевних дела, укључујући преводилачку делатност.

Влада је усвојила и Уредбу о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара за 2021. годину, којим се стварају услови за развој стартап заједнице, а младим предузетницима се омогућава приступ стручној, менторској, правној, саветодавној и логистичкој подршци за покретање и вођење бизниса.

Нови талас технолошких иновација усмерен је на подизање капацитета градова и општина што доприноси изградњи дигитализованих заједница будућности - паметних и сигурних градова. За примену овог програма обезбеђено је 45 милиона динара.

Влада Србије донела је одлуку да се успостави портал е-Kонсултације, као саставног дела портала е-Управа, чији је циљ да се јавности омогући да јединствено и равноправно електронски учествује у процесу припреме и усвајања докумената јавних политика и прописа.