Читај ми!

Парламент усвојио измене Закона о запошљавању

Скупштина Србије усвојила је измене Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености чији је циљ, како је у расправи рекла министарка Дарија Kисић Тепавчевић, даље унапређење политике запошљавања.

Ресорна министарка је навела да се изменама закона прецизира да су Стратегија запошљавања и пратећи Акциони план основни документи јавних политика у области запошљавања.

Нова Стратегија запошљавања је усвојена за период од 2021.до 2026.године и Акциони план за период од 2021. до 2023. године, а министарка каже да су ради унапређења положаја незапослених лица на тржишту рада у Стратегији предвиђене мере активне политике запошљавања за унапређење положаја жена, младих, особа са инвалидитетом, корисника новчане социјалне помоћи, Рома и Ромкиња и других рањивих категорија незапослених.

Планирано је да мере активне политике запошљавања у овој години обухвате више од 18.000 особа, наредне године више од 20.000, а 2023. године више од 21.000 особа.

За реализацију мера активне политике запошљавања Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве и конкурсе 2. априла 2021. године.

Увођење електронског печата

Посланици су изгласали и измене и допуне Закона о печату државних и других органа, које предвиђају успостављање квалификованог електронског печата, а чиме би требало да се повећа ефикасност јавне управе.

До сада је био познат само печет у форми отиска који се неће укидати, јер се и у нашој, али и међународној пракси за поједине врсте послова он и даље користи.

Изменама закона се уређује намена, садржина, изглед и употреба квалификованог електронског печата.

Предвиђено је да ће се поступак давања сагласности на садржину и изглед печата одвијати путем електронске услуге на Порталу еУправа, без обзира на форму печата, а рок од три дана од дана подношења уредног захтева у којем Министарство државне управе и локалне самоуправе даје сагласност није мењан.

Преко 10.000 органа ће сада имати могућност да употребљавају и електронски квалификовани печат.

Скупштина је потврдила и више међународних споразума, међу којима је Меморандума између Владе Србије и Владе Kомонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде.

Потврђен је Уговор између Србије и Аргентине о изручењу, затим, о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, те о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција.

Потврђен је и Уговор између Србије и Белорусије о изручењу.