Читај ми!

Скупштина усвојила измене закона о култури и спорту

Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о култури које, како је у расправи рекла министарка културе и информисања Маја Гојковић, омогућавају ефикаснији и активнији рад Националног савета за културу. Посланици су усвојили и измене и допуне Закона о спречавању допинга у спорту. Потврђени споразуми са Русијом и САД.

Маја Гојковић је тада указала да су усвојене примедбе струковних удружења и да је предвиђена обавеза локалних самоуправа да плаћају доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање самосталним уметницима, коју ће оне морати да поштују.

Гојковић је указала да ове измене боље дефинишу избор Националног савета за културу као важног тела за државу и да ће држава на овај начин добити тело које ће бити ефикасно и активно.

Гојковић је указала да су према изменама и допунама Закона предвиђени релевантни предлагачи чланова Националног савета за културу, као што су Републички завод за заштиту споменика културе, Државни архив Србије, Народни музеј Србије, Народна библиотека Србије, Народно позориште, Југословенска кинотека, као и да два члана предлаже САНУ, једног члана Матица српска и два члана Национални савети националних мањина.

Усвојене измене Закона о спречавању допинга у спорту

Скупштина Србије усвојила је и измене и допуне Закона о спречавању допинга у спорту којим се врши усклађивање са Светским антидопинг кодексом који је ступио на снагу 1. јануара 2021. године.

Министар омладине и спорта Вања Удовичић рекао је у расправи да се прихватањем измена шаље снажну порука, али и даје могућност нашим спортистима да могу да се такмиче у међународним такмичењима, а да држава може да организује међународна такмичења.

Према Удовичићевим речима, уводи се нова повреда антидопинг правила.

"Она се односи на спречавање било које врсте застрашивања спортисте или другог лица у систему спорта које жели да пријави допинг", навео је министар.

Потврђени споразуми са САД и Русијом

Скупштина Србије усвојила је и Закон о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Србије и Владе САД о научној и технолошкој сарадњи, као и Споразум између влада Србије и Русије о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић изјавио је у расправи да ће наставак сарадње Србије и Сједињених Америчких Држава у области науке и технолошког развоја допринети ширењу и развоју односа између најширих научних и технолошких заједница две земље, али и омогућити бољу размену истраживача, научника, инжењера и техничких експерата.

Главни циљ је, каже, размена идеја, информација, стручног знања и технологија у мирољубиве сврхе, као и заједничко учешће у научним и технолошким прегнућима од обостраног интереса.

Додао је да споразум даје основу за размену истраживача, научника, инжењера и техничких експерата, организовање заједничких семинара, научних конференција и састанака, обуку и унапређење стручног знања истраживача, спровођење заједничких истраживачких пројеката и студија, успостављање партнерства између јавног и приватног сектора базираног пре свега на науци, као и успостављање других облика сарадње на научном, инжењерском и технолошком нивоу у базичним и примењеним наукама.

Споразум између влада Србије и Русије о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља допринеће олакшавању процедура и смањењу баријера приликом извоза из Србије на тржиште Русије воћа и поврћа, семеног и садног материјала и осталих производа биљног порекла које подлежу фитосанитарном прегледу.

Последњих година интензивирана сарадња између Србије и Русије у фитосанитарној области.

Потписан споразум допринеће олакшавању процедура и снижавању баријера приликом извоза из Србије на тржиште Руске федерације, пре свега воћа и поврћа, семеног и садног материјала и осталих производа биљног порекла који подлежу фитосанитарном прегледу.