Читај ми!

Скупштина усвојила извештаје о раду и финансијске планове

Посланици Скупштине Србије усвојили су извештаје о раду и финансијске планове више независних државних органа и регулаторних тела.

Усвојени су извештаји о раду Агенције за борбу против корупције, Фискалног савета, Kомисије за хартије од вредности за 2019.годину и извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2019.године.

Посланици су дали сагласност на финансијске планове Агенције за енергетику и РЕМ-а за 2021.годину и на измене и допуне финансијског плана Kомисије за хартије од вредности за ову годину.