Читај ми!

Транспарентност Србија: Важне препоруке Скупштини и мандатарки за борбу против корупције

Транспарентност Србија доставила је новоизабраним челницима Народне скупштине и скупштинских одбора, као и мандатарки за састав нове владе предлоге приоритета у борби против корупције. Ова невладина организација посебно указује на проблем нетранспарентног договарања извођача највреднијих пројеката и в. д. стања у јавним предузећима и јавној управи.

Међу приоритете у борби против корупције, Транспарентност Србија је уврстила повећање учешћа јавности у доношењу одлука, што, између осталог, подразумева јавне расправе о свим законима и битним подзаконским актима, јавна слушања у Скупштини уз укључење стручњака, објављивање записника и образложења аката које доноси Влада, и побољшање правила о лобирању.

У саопштењу ове невладине организације истиче се да од фебруара до октобра ове године није била отворена расправа ни о једном закону, што, како наводе, повећава опасност да се многи важни прописи у наредним месецима усвоје без темељног разматрања.

Приоритет треба да буде и пуно поштовање и јачање положаја независних државних органа у борби против корупције, редовно разматрање њихових извештаја и обавезивање владе да реши проблеме на које је указано у ранијим или на које буде указано у будућим извештајима ових органа.

Транспарентност наводи и да би влада требало да разматра извештаје и препоруке Савета за борбу против корупције и предузима мере ради решавања проблема на које ти извештаји указују.

Међу приоритетима је и, како је саопштено, низ мера које би значиле довршетак реформе правосуђа и омогућавање већег броја пријављених и испитаних случајева корупције кроз измене прописа и активнији приступ истражних органа.

Транспарентност Србија је предложила и конкретне мере за обезбеђивање пуне примене и унапређење Закона о јавним набавкама ради смањења корупције у тој области.