ДСС: Влада дужна да врати умањене пензије

Демократска странка Србије оценила је да је Влада дужна да, поред укидања Закона о привременом смањивању пензија, свим пензионерима врати целокупан износ умањених пензија, уз припадајуће камате.

ДСС странка сматра да укупно умањење пензија треба да се третира као јавни дуг и током наредне четири године сваком пензионеру исплаћује у једнаким месечним износима, као и да законским наследницима преминулих пензионера треба издати обвезнице на доносиоца са роковима доспећа сваких шест месеци.

Према ДСС, вербално изрицање захвалности да су поднели највећу терет фискалне консолидације треба поткрепити и враћањем одузетог.

ДСС сматра да је такву одлуку неопходно и могуће донети у околностима када председница Владе и министар финансија истичу да су остварени финансијска стабилност, вишак у буџету и перспектива трајног раста бруто домаћег производа.

број коментара 0 Пошаљи коментар