Beogradski maraton formirao medicinski tim

Beogradski maraton formirao je medicinski tim sastavljen od vrhunskih stručnjaka iz različitih medicinskih specijalnosti, a sve u cilju što bolje organizacije najveće trke u regionu.

Ovogodišnji 33. Beogradski maraton trebalo je da bude održan 26. aprila, ali je zbog pandemije koronavirusa pomeren za 18. oktobar.

"Jedna od najbitnijih oblasti o kojoj brinemo i kojoj posvećujemo posebnu pažnju, još od samog osnivanja i organizacije prvog Beogradskog maratona je zdravstvo, odnosno medicinska briga i zaštita. U cilju daljeg napreka u ovoj oblasti, Beogradski maraton je formirao medicinski tim sastavljen od sedam vrhunskih stručnjaka iz medicine – različitih specijalnosti, na čelu sa Prof. dr Goranom Rađenom kao medicinskim direktorom Beogradskog maratona", rekao je direktor BGD maratona Dejan Nikolić.

Ostali članovi tima su prof. dr Dušan Lekić, prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović, prof. dr Jovan Đurović, dr Marija Anđelković, dr Rade Babović i dr Daniel Pešić.

"Nastavljamo tradiciju započetu pre gotovo 30 godina kada je Beogradski maraton, među prvima u okruženju, imao medicinskog direktora Prof. dr Dušana Lekića i uže specijalizovanu maratonsku medicinsku ambulantu, ali pokazujemo i ozbiljnost i odgovornost u ovoj značajnoj oblasti za rad i organizaciju ovako velikog i kompleksnog sportskog događaja. Tim će se u narednom periodu, po potrebi, proširivati i imati u potpunosti definisan delokrug aktivnosti."

Medicinska bezbednost svakog učesnika u našim programima je naš prioritetni zadatak, ističe Nikolić.

"U tom smislu smo predvideli i niz aktivnosti i medijskih objava iz ove oblasti. O našim aktivnostima obavestili smo i AIMS ( Svetsko udruženje maratona i uličnih trka ) i dobili njihovu podršku, kao i prepoznavanje kvaliteta našeg rada, u godini kada ćemo obeležiti 30 godina od kako je Beogradski maraton postao član ove najveće sportske međunarodne Asocijacije."

Pre formiranja našeg Medicinskog tima BGD maraton se konsultovao i dobio punu podršku od strane IIRM (International Institut for Race Medicine – Međunarodni Institut za trkačku medicinu), referentne međunarodne strukovne organizacije čiji je Beogradski maraton takođe član, a u čijem sastavu su i medicinski direktori maratona u Njujorku, Bostonu, Čikagu, Tokiju.

"Uskoro ćemo sa njima imati i konkretne oblike saradnje, zasnovane na ustanovljenim protokolima i primerima dobre prakse kada je u pitanju medicinska podrška ovakvim događajima. Beogradski maraton je, tako, ponovo načinio pionirske korake u regionu i stvorio uslove za dalji uspešan napredak kompletne organizacije ovog događaja", istakao je Nikolić.