Sreća i porodice sa decom u Srbiji

Medijski javni servis Srbije i kancelarija Unicefa nastavljaju višegodišnju uspešnu saradnju i kroz novu medijsku kampanju “ Sreća i porodice sa decom u Srbiji”.

Prema istraživanju Unicefa, dve trećine porodica u Srbiji reklo je da je srećno. Međutim, oko 80 odsto ispitanih izjasnilo se da im je potrebna dodatna podrška u vaspitanju dece i rešavanju problema.

U narednom periodu,  kroz medijsku kampanju koju Unicef, Fondacija Hemofarm i RTS  zajedno pokreću, promovisaće se dečja prava i animirati društvo da pomogne porodicama sa decom da prevaziđu probleme. Cilj: srećna porodica i bezbrižno odrstanje dece u njoj.

Mišel Sen-Lo, direktor Unicefa u Srbiji: "Bitno je da se dopre do porodice na vreme.Tu svakako država može da učini mnogo, da obezbedi uslove za to u smislu da porodice znaju kome da se obrate. U svom društvu imate sve što je potrebno da bi porodice bile srećne ali se to mora negovati i dograđivati. Kroz ovu kampanju želimo da više pažnje posvetimo tome."

Istraživanjem je obuhvaćeno 600 domaćinstava u Srbiji iz 28 opština. Jedan od nalaza istraživanja je da se čak 67,7% porodica sa decom u Srbiji izjasnilo kao srećno. Jedan od rezultata istraživanja ukazuje da porodice u kojima je izražen konflikt, imaju čak 12 puta veće šanse da budu nesrećne nego one u kojima nema konflikta.

broj komentara 0 pošalji komentar