Poezija: Dragan Radović, 6. deo

Slušajte duhovite pesme Dragana Radovića. Stihovi su pisani na južnomoravskoj varijanti prizrensko - timočkog dijalekta, jednostavnije - u pitanju je leskovački govor.