Poezija: Jovica Đurđić, 4. deo

Slušajte poeziju pisca Jovice Đurđića. Pisac čita svoje stihove.