Poezija: Jovica Đurđić, 2. deo

Slušajte poeziju pisca Jovice Đurđića. Pisac čita svoje stihove.