Poezija: Caci Mihailović, 2. deo

Slušajte poeziju glumca Milana Cacija Mihailovića. Svoje stihove čita glumac lično, u pratnji dece iz O.Š. Veljko Ramadanović iz Zemuna.