Dobro jutro deco - Naočare

U priči Radmile Tomić jedna učiteljica je povela svoje učenike u gerontološki centar kako bi pravili društvo nekim bakama i dekama. I šta je onda bilo? Čućete u priči.