Konvencija o pravima deteta: Član 7

Ove nedelje slušate Člana 7 Konvencije o pravima deteta. Na njega odgovaraju, komentarišu ga i sa nama dele svoja razmišljanja – deca lično!

Urednik serijala: Vesna Ćorović Butrić.