Konvencija o pravima deteta: Član 6

Ove nedelje slušate drugi deo Člana 6 Konvencije o pravima deteta. Na njega odgovaraju, komentarišu ga i sa nama dele svoja razmišljanja – deca lično!

Urednik serijala: Vesna Ćorović Butrić.