Dobro jutro deco - Mauno

U priči „Mauno“ pisca Igora Kolarova, jedan dečak i jedna sova skoro će se onesvestiti od pročitanih knjiga! Ne menjajte kanal…