Konvencija o pravima deteta: Član 5

Ove nedelje slušate drugi deo Člana 5 Konvencije o pravima deteta. Na njega odgovaraju, komentarišu ga i sa nama dele svoja razmišljanja – deca lično!

Urednik serijala: Vesna Ćorović Butrić.