U društvu pesnika - Poema Aleksandra Bloka - Neda Spasojević,Branko Vujović 

Rubrika ”U društvu pesnika” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.