Pretponoćni trenuci - Pesme Slobodana Raketića - Bosiljka Boci i Ljuba Tatić

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.