Pretponoćni trenuci - Sonet U našoj poeziji, Vesna Parun - Ljiljana Dragutinović

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.