Kompas - Španija

Predstavljamo vam špansku muziku harizmatičnog melosa koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Odigrala je značajnu ulogu u razvoju klasične muzike zapada, a takođe je imala snažan uticaj na razvoj muzike Latinske Amerike. Iako se muzika Španije najčešće povezuje sa flamenkom i gitarom, treba reći da u različitim regijama postoje mnogobrojni muzički i igrački žanrovi koji se oslanjaju i na druge instrumente.