Kompas - Grčka

Grčka je zemlja mora i sunca, vina i mitova, a muzika predstavlja jedan od njenih najupečatljivijih znakova raspoznavanja. Današnji Kompas donosi vam zvuke ove predivne mediteranske zemlje.