Kompas - Rusija

Rusija je zemlja sa izuzetno snažnom muzičkom tradicijom. U zabavnoj muzici prisutni su tradicionalni ruski instrumenti poput balalajke, kao i elementi ruske igre kao što je kazačok. Slušamo odabrane muzičke numere u kojima se prepoznaju karakteristike ruske narodne muzike.