Kompas - Kuba - Rumba

Na Kubi, rumba je naziv za raznovrsne muzičke ritmove i plesove i smatra se ''majkom'' brojnih latinoameričkih igara, kao što je npr. salsa. Nastala je u severnim delovima Kube kao kombinacija afričkih ritmova i španske muzike, posebno flamenka. Kubansku rumbu karakteriše poliritmija, od instrumenata se prvenstveno koriste perkusije, melodija se izvodi vokalno, a sam ples ima visoko senzualnu konotaciju, pa je tokom istorije u pojedinim zemljama bio i zabranjivan. Kubanska muzika je izvršila ogroman uticaj na muziku celog sveta, a u SAD su je doneli brojni došljaci koji su je prilagođavali američkom muzičkom ukusu.