Kompas - Bolivija

Muzika Bolivije je, shodno njenoj kolonijalnoj istoriji, mešavina različitih kulturalnih uticaja – indijanskih, španskih i afričkih. Internacionalno je poznata, pre svega po folklornim elementima. Muzika sa Anda povezana je sa verskim ritualima i magijom, često je kolektivna i isključivo tradicionalna. Na zapadu zemlje se oseća evropski uticaj, a na istoku spajanje kultura kreira fuziju kreolske i evropske muzike, stvarajući potpuno unikatnu mešavinu. Neki od autentičnih instrumenata su: zamponja, ćarango, kena...