Kompas - Španija - Andaluzija

Ovaj Kompas nas vodi u Andaluziju, preciznije u Kadizu gde se nalaze koreni flamenka. Tamo su počele da se razvijaju ritmičke figure koje se kasnije implementiraju u flamenku – kante (pevanje), togue (sviranje na gitari), palmas (tapšanje rukama) i pitos (pucketanje prstima u ritmu). Od novembra 2010. godine je deo nematerijalne kulturne baštine Uneska.