Kompas - Ibica

Tipičan narodni ples Ibice se zove Ball Pages, čije je poreklo nepoznato. Nošnju karakteriše širok spektar jarkih boja. Tempo plesa varira, od sporog, umerenog do brzog, iako je najpopularnija verzija Sa Llarga, vrlo brz i energičan ples.

Slušaćemo: Atmosphere, Uman; La sonadora, Trumpet thing; Serengeti, Infernal.