Pretponoćni trenuci - Novi soneti Slobodana Raketića - Bogdan Mihailović

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.