1001 Trag - Maroš, Maroš - Narakord

Slušamo pesmu „Maroš, Marošˮ i grupu Narakord. Ujedno pravimo mali osvrt na mađarski grad Kapošvar, koji se u pesmi pominje.