Sviraj svirče - gitara

Gitara je klasični muzički instrument fabričke izrade. U muzičkoj praksi Srbije, gitara predstavlja jedan od tipičnih harmonsko-ritmičkih oslonaca u zvuku kafanskih i narodnih orkestara seoskih i urbanih sredina.

Slušamo ,,Kemiševo kolo‘‘ i gitaristu Ivana Božića.