Sviraj svirče - Viola

Viola pripada porodici gudačkih instrumenata. U tradicionalnoj muzičkoj praksi Srbije, viola uglavnom nije prepoznata kao solistički instrument, niti spada u obavezne činioce narodnih, kafanskih i seoskih orkestara. Njena uloga je najvidljivija u oblasti stilizovane narodne muzike, gde uglavnom donosi karakterističnu harmonsko-ritmičku pratnju.

Muziciranje Dejana Blagojevića nam danas predočava lepotu zvuka viole u melodiji „Ko ne zna šta je čežnjaˮ.