Medaljon - Božidar Boki Milošević

Današnji „Medaljonˮ je prilika da se prisetimo umetnosti jednog od najistaknutijih klarinetista u istoriji narodne muzike u Srbiji. Njegovo ime je Božidar – Boki Milošević (1931 – 2018). Klarinetu se posvetio po završetku osnovne škole, učeći najpre samostalno. Veliki talenat i rad doveli su ga do Muzičke akademije u Beogradu, gde je i diplomirao, a kasnije i magistrirao. Svirao je u Narodnom orkestru RTB koji je predvodio Carevac. Pred kraj radnog staža je bio i šef ovog uglednog ansambla. Bio je član Seksteta Dušana Radetića, od samog osnivanja, 1951. godine. Nastupao je redovno sa Velikim narodnim orkestrom Radio Beograda koji je predvodio Đorđe Karaklajić. Boki Milošević je jedno vreme bio solista Beogradske filharmonije. Radio je i kao pedagog, predavajući klarinet u Muzičkoj školi „Josip Slavenskiˮ. Retko tako bogatu karijeru upotpunjuju i nebrojeni nastupi širom sveta, učešća na festivalima, nagrade, plodna diskografija...