1001 Trag - Kosovski božurovi - Jordan Nikolić

Prelep je cvet božura, a takva je i legenda o kosovskom božuru. Ovo je tema naše rubrike, u kojoj ćemo čuti i Jordana Nikolića u komponovanoj pesmi „Kosovski božuriˮ.