Sedamsedete

Slušamo komponovane pesme nastale u periodu od 1970. do 1980. godine.