1001 Trag - Aj, puče puška ledenica - Ksenija Cicvarić

Kako je nastala podgorička pesma „Aj, puče puška ledenicaˮ? O tome govorimo u današnjoj rubrici, a pesmu slušamo u interpretaciji Ksenije Cicvarić.