1001 Trag - Ala volem muške šiške male - Gordana Kojadinović

Izabrali smo glas Gordane Kojadinović i pesmu „Ala volem muške šiške maleˮ. Pesma nas je podstakla na priču o berberima i berbernicama.