Medaljon - Marko Nešić

Prostor rubrike dajemo kompozicijama Marka Nešića (1873 – 1938), slavnog tamburaša i autora više od 200 kompozicija. Svirao je prim, brač i šargiju. Bio je šef nekoliko tamburaških orkestara. Objavio je i knjigu „Škola za tamburuˮ. Mnoge njegove kompozicije su duboko zašle u narod, te počele da se doživljavaju kao autentične narodne pesme ili, pak, starogradske numere. Među njima su: „Bogata sam, imam svegaˮ, „Dones' mi vina, krčmariceˮ, „Kad sam bio mlađan lovac jaˮ, „Đuvegije, gde ste, da steˮ i mnoge druge.