Sviraj svirče

Viola pripada porodici gudačkih instrumenata. U tradicionalnoj muzičkoj praksi Srbije, viola uglavnom nije prepoznata kao solistički instrument, niti spada u obavezne činioce narodnih, kafanskih i seoskih orkestara. Njena uloga je najvidljivija u oblasti stilizovane narodne muzike, gde uglavnom donosi karakterističnu harmonsko-ritmičku pratnju.

Ovoga puta slušamo svirku na violi. Poznatu romansu „Sonjaˮ interpretira Dejan Blagojević.