Vinil - Cojle Manojle - Sofka Nikolić

Pesmu „Cojle, Manojleˮ slušamo u izvođenju Sofke Nikolić (1907 – 1982). Numeru je Sofka snimila u pratnji orkestra Paje Nikolića. Snimak je načinjen u Beogradu, 1927. godine.