Medaljon - Daliborka Stojišić

Daliborka Stojšić, srpska i jugoslovenska estradna umetnica, bila je proglašena za Mis Jugoslavije 1968. godine, a godinu dana kasnije imala je i svoju prvu ulogu na filmu. Čuveni kvartet „One i oni”, čija je i ona bila članica, imao je veliku popularnost i van granica tadašnje Jugoslavije. Odnegovala je plodan muzički repertoar sastavljen od zabavnih, komponovanih narodnih i starogradskih pesama. Današnji „Medaljon” posvećujemo upravo njoj.