Vinil - Aj, sviće zora - Milan Verni

Milan Verni je bio jedan od najboljih tamburaša-čelista dvadesetih godina prošlog veka. Pesmu „Aj, sviće zora“, koju je Milan Verni snimio 1926. godine slušamo u današnjem „Vinilu“.