Medaljon - Božidar Ivanišević

Božidar Ivanišević bio je kompozitor i pevač crnogorskih narodnih pesama. Rođen je u Dobroti 1920. godine.

Od majke je učio stare crnogorske pesme. Kao pripadnih Cetinjske čete, Lovćenskog odreda, učestvovao je u narodno-oslobodilačkom pokretu od 1941. godine. Posle Drugog svetskog rata, odlazi u Zagreb gde je počeo da piše pesme, a 1947. godine prvi put je zapevao na Radio Zagrebu gde je primljen kao solista. Sa snimanjem gramofonskih ploča počinje 1951. godine. Komponovao je veliki broj pesama oslanjajući se na crnogorkse tradicionalne pesme. Umro je 2012. godine. Današnji "Medaljon" posvećujemo Božidaru Ivaniševiću.