Koje su najveće naučne zablude?

Nekada i nauka može da pogreši.

Da li postoje opštepoznate naučne činjenice koje su danas prevaziđene? Koje su najveće naučne zablude?
U rubrici Tek da se zna čućete kako države i gradovi privlače nove stanovnike i turiste. 

Sa vama su Ksenija i Gera.